Obr. 4 Oceľové predizolované potrubia sú zvárané
každých 12 m.
Obr. 4 Oceľové predizolované potrubia sú zvárané každých 12 m. Zdroj: NRG flex