Obr. 6 Pohľad na dokončený mostný objekt 201-00
Obr. 6 Pohľad na dokončený mostný objekt 201-00 Zdroj: Archív autorov