Obr. 5 Priečny a pozdĺžny rez mostným objektom 201-00
Obr. 5 Priečny a pozdĺžny rez mostným objektom 201-00 Zdroj: Archív autorov