Obr. 3 Situácia križovatky Prešov, západ
Obr. 3 Situácia križovatky Prešov, západ Zdroj: Archív autorov