Obr. 2 Pohľad na mostný objekt 215-00 po dobudovaní 1. etapy križovatky
Obr. 2 Pohľad na mostný objekt 215-00 po dobudovaní 1. etapy križovatky Zdroj: Archív autorov