Obr. 1 Pohľad na križovatku Prešov, západ
Obr. 1 Pohľad na križovatku Prešov, západ Zdroj: Archív autorov