Vizualizácia nájomného bytového domu na Tamaškovičovej ulici v Trnave.
Vizualizácia nájomného bytového domu na Tamaškovičovej ulici v Trnave. Zdroj: mesto Trnava