Priemerná cena železa a ocele 1/2020 – 9/2022
Priemerná cena železa a ocele 1/2020 – 9/2022 Zdroj: https://www.thesteel.com/sk/vyvoj-cien