Projekt bytového domu, rekonštrukcie bývalej Design Factory a novej centrály Západoslovenskej energetiky získal prvé, kľúčové povolenie! Zdroj: CHYBIK + KRISTOF