Tabuľka 1: Špecifiká ponuky bytov na sekundárnom trhu v Bratislave počas 4.Q 2021 Zdroj: BENCONT Group