Tabuľka 2: Priemerné ceny prenájmu v Bratislave vrátane energií počas 4.Q 2021
Tabuľka 2: Priemerné ceny prenájmu v Bratislave vrátane energií počas 4.Q 2021 Zdroj: BENCONT Group