Financie priznané vybraným skupinám obyvateľov v rokoch 2018 – 2022 Zdroj: ŠFRB