Počet priznaných úverov pre žiadosti na obstaranie nájomných bytov spolu s technickou vybavenosťou a kúpou pozemku v rokoch 2018 – 2022 podľa krajov. Zdroj: ŠFRB