Génia loci riešeného územia, dnes zeleného kopca so starými ovocnými stromami, výhľadmi, dobrou orientáciou a pokojom, by HANTABAL Architekti chceli preniesť aj do budúcej novovzniknutej obytnej zóny. Zdroj: Hantabal Architekti,