Prvorepubliková stavba na Hlavnej ulici v Košiciach sa zmení na polyfunkciu
Prvorepubliková stavba na Hlavnej ulici v Košiciach sa zmení na polyfunkciu Zdroj: ELIT Byt development