Tab. 3 Aktuálne podmienky obnovy bytových domov vybraných stavebných sporiteľní
Tab. 3 Aktuálne podmienky obnovy bytových domov vybraných stavebných sporiteľní Zdroj: internetové stránky stavebných sporiteľní (k 21. 2. 2020)