Tab. 2 Aktuálne podmienky obnovy bytových domov vybraných bánk
Tab. 2 Aktuálne podmienky obnovy bytových domov vybraných bánk Zdroj: internetové stránky stavebných sporiteľní (k 21. 2. 2020)