Tab. 1 Aktuálne úverové programy ŠFRB
Tab. 1 Aktuálne úverové programy ŠFRB Zdroj: ŠFRB, 2020