Južné opevnenie Trenčianskeho hradu. Obnova toho veľmi známeho slovenského hradu má pokračovať v budúcnosti.
Južné opevnenie Trenčianskeho hradu. Obnova toho veľmi známeho slovenského hradu má pokračovať v budúcnosti. Zdroj: VUC Trenčín