Amfiteáter pod Devínskym hradom v blízkosti Dunaja sa vrátil do správy hlavného mesta, ktoré má záujem ho obnoviť.
Amfiteáter pod Devínskym hradom v blízkosti Dunaja sa vrátil do správy hlavného mesta, ktoré má záujem ho obnoviť. Zdroj: Mesto Bratislava