Amfiteáter pod Devínskym hradom - súčasný stav.
Amfiteáter pod Devínskym hradom - súčasný stav. Zdroj: Mesto Bratislava