Mgr. Martin Köteleš, marketingový špecialista spoločnosti ENBRA SLOVAKIA, s. r. o.
Mgr. Martin Köteleš, marketingový špecialista spoločnosti ENBRA SLOVAKIA, s. r. o.