Nájomný dom na Žitavskej vo Vrakuni Zdroj: Superatelier