Obnova renesančnej kúrie, dnes reštaurácie a penziónu Krone vo Svätom Jure z roku 2020.
Obnova renesančnej kúrie, dnes reštaurácie a penziónu Krone vo Svätom Jure z roku 2020. Zdroj: Bencont Development