Areál bývalého pletiarskeho závodu Slovenka v Banskej Bystrici.
Areál bývalého pletiarskeho závodu Slovenka v Banskej Bystrici. Zdroj: ARKON