Vyčistený areál bývalého závodu Slovenka v Banskej Bystrici.
Vyčistený areál bývalého závodu Slovenka v Banskej Bystrici. Zdroj: ARKON