Simona Miklošovičová, 
hovorkyňa Tatra 
banky.
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky. Zdroj: Archív respondenta