2 / 8
Matadorka (3) Zdroj: Slovenské elektrárne – energetické služby