6 / 8
Sprava tri objekty Kopčianky vo výstavbe, nad ňou už dokončená a obývaná Matadorka. V strede objekt Smaltovne a Moriarne, ktoré zmení projekt Nová Matadorka. Naľavo od Smaltovne na mieste budov s oranžovou strechou sa plánuje projekt Acord Matador. Zdroj: Juraj Pešta