5 / 8
Bytový projekt Kopčianka Zdroj: Metrostav Slovakia a.s.