Budova Colného úradu Bratislava. Zdroj: Miro Pochyba