Výšková budova bývalej ubytovne Hviezda Ministerstva obrany SR. Zdroj: Miro Pochyba