Výšková budova
bývalej ubytovne
Hviezda Ministerstva
obrany SR.
Výšková budova bývalej ubytovne Hviezda Ministerstva obrany SR. Zdroj: Miro Pochyba