Súčasná podoba hrobových miest. Zdroj: Karin Barényiová, Gabriel Lipták, Miro Pochyba