Polyfunkčný bytový dom Nová Tulipa - A1, C1, Kvetoslavov Zdroj: Miro Pochyba