Vizualizácia – Patrícia Hrehušová. Zdroj: autori textu