Navrhovaná trasa novej električky.
Navrhovaná trasa novej električky. Zdroj: JTRE