Jela Plencnerová sa  venuje najmä tvorbe urbanistických štúdií a územných plánov zón v Bratislave a okolí. Vďaka vlastnej efektívnej metodike spracovania je jednou z mála autorov, ktorých územné plány zón sú v pomerne krátkom čase spracované a úspešne schválené.
Jela Plencnerová sa venuje najmä tvorbe urbanistických štúdií a územných plánov zón v Bratislave a okolí. Vďaka vlastnej efektívnej metodike spracovania je jednou z mála autorov, ktorých územné plány zón sú v pomerne krátkom čase spracované a úspešne schválené. Zdroj: Martina Brunovská