Mesto aktualizovalo metodiku zmien územného plánu z júna 2021 podľa verzie 4 v súvislosti s rozvojom nájomného bývania. Pôvodne boli byty plnením za nadhodnotu, ktorú získali developeri zmenou územného plánu v prospech bývania. Participačný proces zahŕňal aj developerov.
Mesto aktualizovalo metodiku zmien územného plánu z júna 2021 podľa verzie 4 v súvislosti s rozvojom nájomného bývania. Pôvodne boli byty plnením za nadhodnotu, ktorú získali developeri zmenou územného plánu v prospech bývania. Participačný proces zahŕňal aj developerov. Zdroj: MIB