Pôvodné továrenské haly dostanú nové funkcie a doplní ich súčasná architektúra