V návrhu Novej Matadorky je systém ulíc priamo navrhnutý na peší a cyklistický pohyb. Autá tu nenájdete. Zdroj: COMPASS, OXIO, SUPERATELIER