Raster chodníkov vychádza z mierky existujúceho cintorína.