O pár rokov premenia rozrastené stromy cintorín na park.