Veža nad zvlneným garážovým obkladom s rytmickým vzorom.