Pohľad z bytu na záliv Biscayne Bay (vizualizácia).