Zľava: Lucia Vlasáková a Barbora Luptáková a Zdroj: Miro Pochyba