Rodinný dom RDPA. Autori: Tomáš Čechvala, Filip Galko,
Rodinný dom RDPA. Autori: Tomáš Čechvala, Filip Galko, Zdroj: willbe studio