Zľava: Tomáš Kučera, Tomáš Lučkanič, Pavlína Kolcunová, Katarína Šoltýsová, Filip Galko, Tomáš Čechvala, Marián Kolimár.
Zľava: Tomáš Kučera, Tomáš Lučkanič, Pavlína Kolcunová, Katarína Šoltýsová, Filip Galko, Tomáš Čechvala, Marián Kolimár. Zdroj: Miro Pochyba