Detailný pohľad na architekúru PONT-u, ktorý sa stane novým, atraktívnym miestom Gagarinovej a Mierovej Zdroj: Subpixel