Pôvodná podoba prieluky medzi medzi Miestnym úradom Ružinov a bývalým sídlom Ministerstva hospodárstva SR Zdroj: Google Street View