Bytový dom vznikne na parcele medzi Miestnym úradom Ružinov a bývalým sídlom Ministerstva hospodárstva SR Zdroj: Subpixel